Het dossier van de Boembekemolen

Het dossier van de kapel te Boembeke

Specifiek voor de vrijwilligersverenigingen actief in de monumenten- en landschapszorg nam het ministerie van de Vlaamse gemeenschap het initiatief om educatieve en sensibilisatieprojecten van deze verenigingen te ondersteunen. In totaal kunnen jaarlijks 20 projecten ondersteund worden met 1.250Euro. Op 20 augustus 2003 maakte minister Paul Van Grembergen de 20 laureaten voor 2003 bekend: vzw Boembeke was één van de 20 laureaten!

Onze vereniging stelde een wandeling samen waarmee we de omwonenden, de wandelaars en de toevallige passanten op een aangename manier iets willen vertellen over het landschap van de Zwalmvallei in haar diverse aspecten. Deze wandeling is een eerste van een reeks wandelingen die elk zullen vertrekken vanaf de Boembekemolen.

De wandeling is 11km lang. Ze is langs de weg grotendeels gemarkeerd met wit/groene streephes; zij is op de kaart aangeduid met een volle groene lijn (stippellijnen geven er aan waar je de route wat kan inkorten - plaats van inkorten aangeduid door * in de wegbeschrijving).

Vertrekpunt: de Boembekemolen te Brakel (Michelbeke), Boembeke z/n.
De volledige beschrijving kan je hier downloaden:  landschapswandeling
 
links
 
Monumenten
en
Landschappen
Levende
Vlaamse Molens
Levende
Molens
Molenecho's Molens op
de Zwalmlinks