dossier 'kapel te Boembeke'

Het gaat hier om de kapel gelegen aan de Langendries te Zottegem (Sint-Goriks-Oudenhove) naast de 'Hostellerie' en op de hoek van een oude hoogstamboomgaard. De boomgaard en de kapel horen tot Natuurpunt.

De kapel had nood aan restauratie: de fundering liet het enigszins afweten, zodat de kapel aan de voet stilaan uit mekaar schoof. Verder was er werk aan de bedaking, het buitenschrijnwerk en de schilderwerken binnenin.

Het was vzw Boembeke die hier het initiatief nam om dit bouwkundige erfgoed te bewaren voor de toekomst.

De restauratie werd voorzien via het Landschapsteam. Het Landschapsteam werkt onder de vleugels van het RLVA met een budget van de Afdeling Monumenten en Landschappen. Dit landschapsteam wil het typische, cultuurhistorische karakter van de Vlaamse Ardennen helpen te behouden en waar mogelijk te versterken.

de restfinanciering (eind 2007)

Niettegenstaande een behoorlijke financiŽle tussenkomst van de overheid voor de restauratie van de kapel bleef er nog steeds meer dan 5.000 Euro te dragen door de plaatselijke vereniging! Alvast ging de opbrengst van de Boembekefeesten 2007 naar de restauratie van de kapel. Maar dat volstond uiteraard niet.

Wenst u bij te dragen dan kan u terecht bij de bestuursleden of kan u storten op: 293-0212075-88, met vermelding "project 3670 - KAPEL BOEMBEKE". Voor stortingen vanaf 30Ä krijgt u een fiscaal attest.

de ruwbouwwerken (mei 2008)

De ruwbouwwerken werden eind mei 2008 beŽindigd. De ramen en deuren, verfwerken en glaswerken dienden toen nog uitgevoerd te worden.

de afwerking (mei 2009)

De ramen en deuren, verfwerken en glaswerken, waaronder het glas in lood, werden grotendeels beŽindigd tegen mei 2009: de kapel moest uiteraard klaar zijn tegen de herinwijding.

Lees meer: glas in lood

de herinwijding (juni 2009)

De kapel op zondag 28 juni, ter gelegenheid van de Boembekefeesten, heringewijd door monseigneur Luc Van Looy.

De Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia van Sint-Maria-Oudenhove begeleidde de bisschop vanaf het cafť de Bloemfontein aan de Langendries te Zottegem (Sint-Goriks-Oudenhove) tot aan de kapel te Boembeke. Aansluitend startten de drie burgemeesters (Brakel, Zottegem en Zwalm) de intussen gerestaureerde dieselmotor.
 
links
 
Monumenten
en
Landschappen
het
landschapsteam
glas in lood  
links