Onze projecten vergen, niettegenstaande een soms aanzienlijke bijdrage door de overheid, nog steeds een grote restfinanciering. Om daaraan tegemoet te komen rekent onze vereniging ook op uw steun. Hieronder vind je enkele mogelijkheden daartoe.

Giften

Kan U storten op rekening met IBAN BE05 6511 4724 3275 en BIC KEYTBEBB van vzw Boembeke, Boembeke 10 te 9660 Brakel.

Fiscaal aftrekbare giften

Fiscaal aftrekbare giften kunnen door storten op IBAN: BE56 2930 2120 7588 en BIC: GEBABEBB van vzw Natuurpunt, Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen met vermelding van "project 3671 Boembekemolen. Deze steun betreft strikt de restauratie van de Boembekemolen. Slechts giften vanaf 40 EUR zijn fiskaal aftrekbaar.

Nalatenschappen / Legaten

Het vormt een mooie gedachte dat de dingen die je ooit nalaat één van je idealen helpen te realiseren. Sterker zelfs, het duolegaat kan fiscaal interessant zijn als je iets wil nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen. Wie kinderloos sterft kan zo zijn reguliere erfgenamen daar hun voordeel laten bij doen.

Mocht je besluiten om ons werk via een nalatenschap of een legaat te steunen kan je een notaris raadplegen of kan je inlichtingen vragen bij één van onze bestuursleden.

Lees daar meer over op www.notaris.be.

Nationale Loterij

De Nationale Loterij heeft eerder reeds een subsidie van € 12.500 toegekend voor de restauratie van de Boembekemolen.

 
links
 
sites die naar
boembeke.be
linken
           
links